Istorijski
arhiv

"Timočka krajina" Zaječar

Home ] [ O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Istorijat ] Radnici Arhiva ] Zaštita van Arhiva - Spoljna služba ] Zaštita arhivske građe u Arhivu - Služba depoa ] Sređivanje i obrada AG ] Korišćenje AG i Biblioteka ] Kulturno prosvetna i informativna delatnost ]

O Arhivu


Zgrada Arhiva
Više od pola veka od osnivanja i rada Arhiva u Zaječaru je dovoljno da se sagleda pređeni put i ukaže na značajne rezultate koje je ova ustanova postigla tokom svog postojanja, kao najbolji i najverniji čuvar istorije Zaječara, Timočke krajine i istočne Srbije.
Zaječar je, zahvaljujući svom geografskom položaju, prolazio kroz burne istorijske događaje, od najstarijih vremena do danas. Doživljavao je mnoga ratna razaranja i ponovo se iz njih izdizao. Na ovom prostoru smenjivali su se razni okupatori: Turci, Bugari, Nemci, Austrijanci i drugi. Ratovi su ostavili duboke tragove uništenja na kulturnim spomenicima i spomenicima pisane kulture. Nestajali su bez traga, uništavani, i u ratu, a nažalost i u miru pogađala ih je najgora sudbina, jer su bili nedovoljno cenjeni, pa su i napori za njihovo očuvanje bili najmanji. Mnogi periodi istorije Zaječara nemaju sačuvan ni jedan dokument. Trebalo je da prođe dosta vremena da bi se shvatio značaj čuvanja i zaštite dokumenata. Istorija i sudbina nas dovode na 60-godišnji jubilej modernog arhiva.
Prvi Zakon o zaštiti arhivske građe u Srbiji donet je 1898. godine, i na osnovu ovog zakona osnovana je 1900. godine Državna arhiva u Beogradu. Stvaranjem Kraljevine Jugoslavije, posle Prvog svetskog rata, nije stvorena i jedinstvena arhivska služba. Pored postojećih arhiva u Dubrovniku, Zagrebu , Beogradu i Sremskim Karlovcima, otvoreni su još i arhivi pokrajinskog karaktera u Novom Sadu, Skoplju i Mariboru. Svu arhivsku građu nisu mogli da prikupe i čuvaju ovi arhivi, tako da je ostajala u registraturama, dok je manji deo sakupljen i sačuvan u pojedinim muzejima i bibliotekama. Vredna arhivska građa bila je prepuštena savesti i odgovornosti službenika postojećih institucija, organa vlasti, političkih, verskih, vojnih i drugih institucija. To što danas ne obeležavamo vek postojanja tako važne institucije posledica je naše istorije i svesti o kulturi naroda sačuvanoj kroz dragoceno arhivsko blago kao svedočanstvo o sebi: "Samo neuki i nerazumni ljudi mogu da smatraju da je prošlost mrtva i neprelaznim zidom zauvek izdvojena od sadašnjice. Istina je, naprotiv, da je sve ono što je čovek nekad mislio i osećao i radio neraskidivo utkano u ovo što mi danas mislimo, osećamo i radimo. Unositi svetlost naučne istine u događaje prošlosti, znači služiti sadašnjosti. Stoga arhivska dokumenta nisu mrtva, siva i uzaludna kao što to površnim ili neupućenim može ponekad da izgleda. To su dragoceni svedoci bez kojih bi nam ostala nepotpuno razumljiva mnoga pojava u sadašnjosti, bez kojih ne bismo mogli nazreti ništa od budućnosti". (Ivo Andrić)

Istorijski Arhiv u Zaječaru deo je Arhivske mreže Srbije.


Kolektiv Arhiva u Zaječaru (2010)

Naučno istraživačka i izdavačka delatnost Arhiva 

Arhiv pruža usluge i stručnu pomoć brojnim istraživačima u korišćenju arhivske građe i bibliotečkog materijala, radi izrade stručnih, naučnih i drugih radova. 
Od svog osnivanja do danas, Arhiv je izdao 28 knjiga, čija je tematika mahom vezana za istoriju istočne Srbije. Jedan od najznačajnijih izdavačkih projekata bio je "Istorija revolucionarnog radničkog pokreta Istočne Srbije", u okviru koga je izdato sedam knjiga, uglavnom Zbornika građe iz perioda 1880-1945. godine. Jedna od karakteristika rada Arhiva je i ta da se posvećuje pažnja kulturnoj delatnosti, u gradskim okvirima, a i šire. Pripremljeno je preko 100 izložbi različite tematike. Povodom obeležavanja značajnih datuma naše nacionalne istorije, Arhiv je bio suorganizator više naučnih skupova i okruglih stolova: Timočka buna i njen društveno-politički značaj za Srbiju XIX veka. (Zaječar 1983. godine), Nikola Pašić i njegovo doba (Beograd-Zaječar 1995. godine), Život i delo Svetozara Markovića (Beograd-Zaječar 1996. godine), XV i XVI naučno-stručni skup Istorija medicine i farmacije (2006/2007)...
Sa ovih skupova izdati su i Zbornici radova. 

Istorijat ] Radnici Arhiva ] Zaštita van Arhiva - Spoljna služba ] Zaštita arhivske građe u Arhivu - Služba depoa ] Sređivanje i obrada AG ] Korišćenje AG i Biblioteka ] Kulturno prosvetna i informativna delatnost ]
Home ] [ O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Istorijski arhiv "Timočka krajina"
Srbija, 19000 Zaječar, Nikole Pašića 160.
tel/fax: (+381 19) 425-490; 420-285, E-mail: arhivzaj@open.telekom.rs 
 
  Design: Infotrend