Istorijski
arhiv

"Timočka krajina" Zaječar

Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
  Back ] Up ] Next ]  
 

Izdavačka delatnost - istorija školstva

       
 

 
ŠEGOVIĆ Aleksandar GRAĐA ZA ISTORIJU ŠKOLSTVA U ZAGLAVKU. - Zaječar, 1958. - 65 str.; 21 x 15 cm. - (Istoriski arhiv - Zaječar; god. 3, knj. 4)
Literatura; str. (66). - Ćiril. - (Broš.)

 
MILOŠEVIĆ, Žarko, CVETKOVIĆ, Mile, TRIFUNOVIĆ, Miroslava: OSNOVNA ŠKOLA U BOLjEVCU 1841-1981.-ZAJEČAR, 1981.-106
str., (32) str. tabli; 24 x 17 cm.
Literatura: str. 93-96. - Ćiril. - (Pov.)

 
MILOŠEVIĆ, Žarko, STAMENKOVIĆ, Đorđe: ŠKOLSTVO OPŠTINE SOKOBANjA 1834-1984. - Zaječar, 1984. - 145 str., (56) str. tabli; 25 h 17,5 cm.
Literatura: str. 129-135. -Biril. - (Pov.)
MILOŠEVIĆ Žarko, DINIĆ, Jakša. DIMITRIJEVIĆ, Miodrag:
GIMNAZIJA I STRUČNE ŠKOLE U ZAJEČARU 1836/37 - 1986/87. - Zaječar, 1987. - 461 str.: Ilustr.; 26 x 21 cm.

Sadržaj:
Predgovor /MilojeMilosavljević: str. 5-12; Zaječarska gimnazija (1836-1941) /Žarko Milošević: str. 13-146; Zaječarska gimnazija (1941 "_ 1945)/'Jakša Dinić: str. 147-181; Zaječarska gimnazija (1945-1977) /Miodrag Dimitrijević: str. 183-241; Stručne škole u Zaječaru /Jakša Dinić: str. 243-338; Reforma obrazovanja /Jakša Dinić: str. 339-361; Po-govor /Dragan Ničić: str. 363-365. - Spisak nastavnika i svršenih učenika gimnazije i stručnih škola u Zaječaru (1836-1986): str. 367-461. -Literatura u fusnotama. - Ćiril. - (Pov.)
 

 
MILOŠEVIĆ, Žarko: [STOPEDESET] 150 godina školstva opštine Boljevac: 1840-1990. - Zaječar, 1990. - 199 str., 72 str. tabli: ilustr., 25 x 18 cm.
Literatura u fusnotama. - Ćiril. - (Pov)

 
Milošević, Žarko P.
Osnovno školstvo Zaječara: 1830-2003.
/ Žarko P. Milošević, Stanko J. Mitić. - Zaječar : Istorijski arhiv "Timočka krajina", 2006. (Bor : Bakar). - 284 str. : ilustr. ; 24 cm 
 
 
  Back ] Up ] Next ]  
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Istorijski arhiv "Timočka krajina"
Srbija, 19000 Zaječar, Nikole Pašića 160.
tel/fax: (+381 19) 425-490; 420-285, E-mail: arhivzaj@open.telekom.rs 
 
  Design: Infotrend